sep 292011
 

Vi är medlemmar i SSR, Skorstensfejarmästarnas riksförbund och satsar på att genomföra de utbildningar och uppdateringar som de efterhand erbjuder, för att kunna erbjuda högsta tänkbara kvalitet på våra arbeten.

Firman består av:

Skorstensfejarmästare: Magnus Jakobsson, född 1968
En anställd sotare: Daniel Gustafsson (bor i Ludvigsborg)

I detta mindre distrikt är skorstensfejarmästaren själv ute på fältet och utför brandskyddskontroller och besiktningar precis som i gamla tider och går alltid att nå. Detta innebär god kundkontakt och snabb service. Sotarkammaren ligger även mitt i Hörby Kommun.

 

 Posted by at 08:09