Ventilation i småhus

 

Dålig inomhusmiljö är en av de vanligaste orsakerna till att astma och allergier och överkänslighet har ökat. Om man har astma eller allergi så blir man dessutom mer känslig för luftkvaliten än andra.

Det är viktigt med en bra inomhus-miljö med luftombyte eftersom de flesta vistas inomhus i större utsträckning nu än förr. När ventilationssystemet blir nedsmutsat och delvis igensatt så försämras kapaciteten och funktionen.

Vi utför ventilationsrensning på beställning. Kontakta oss för kostnadsförslag.

Tänk på att detta arbete omfattas av ROT-avdraget vilket innebär att kunden endast betalar halva arbetskostnaden om man inte redan har utnyttjat det.

Arbetets tillvägagångssätt:

Vid rensningen ansluter vi en kraftig frånluftsfläkt till ert fläktsystem, som vi placerar utomhus. Rensning av kanalerna sker med roterande plastborste på vajer med borrmaskin, från respektive don och fram till fläkten. Smuts och damm hamnar i vår fläktfilterpåse, som vi tar med oss. Vi kontrollerar även då uteluftsintag, springventiler eller liknande samt rengör fläkthjul och kub.

 Posted by at 11:37