Frister för Sotning och Brandskyddskontroll

 

Sotningsfrister normalvillor:

Numera har man tagit bort begreppen Trivseleldning och Uppvärmningseldning och idag handlar det om hur många kubik ved som eldas per år.

Braskamin som eldas med mer än 1 kubikmeter ved = 1 ggr / år

Braskamin som eldas med mindre än 1 kubikmeter ved = vart 4:de år

Värmepanna Pellets = 1 ggr/ år

Värmepanna Ved = 2 – 3 ggr / år

Värmepanna Olja = vart annat år

För att minska din bränslekonsumtion kan vi även på beställning utföra ekonomisotning utöver ordinarie sotningsintervall.

Frister för Brandskyddskontroll:

Braskamin som eldas med mer än 1 kubikmeter ved = vart annat år

Braskamin som eldas med mindre än 1 kubikmeter ved = vart 8:de år

Värmepanna Pellets = vart annat år

Värmepanna Ved = vart annat år

Värmepanna Olja = vart 4:de år

För ytterligare information, se MSB:s sida om Frister och avgifter:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Sotning-och-brandskyddskontroll/Frister-och-avgifter/

 Posted by at 09:11