jan 242019
 

Hörby Sotnings AB har blivit certfierade enligt FR 2000 – ett integrerat ledningssystem för heltäckande verksamhetsstyrning inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Läs mer om FR 2000 här.

 Posted by at 12:48
aug 292014
 

Observera att vi har nya telefontider fr o m 2014:

Måndag – Torsdag    07:00-08:00
Torsdagar även 17:00-18:00

Och numret är förstås 0415-941 11

 Posted by at 14:41
aug 092012
 

Nu kan vi även erbjuda våra kunder mekanisk rensning av skorstenar och ventilationskanaler med DirtClean™. Läs mer under ”Tjänster”!

 Posted by at 21:29
sep 292011
 

Vi är medlemmar i SSR, Skorstensfejarmästarnas riksförbund och satsar på att genomföra de utbildningar och uppdateringar som de efterhand erbjuder, för att kunna erbjuda högsta tänkbara kvalitet på våra arbeten.

Firman består av:

Skorstensfejarmästare: Magnus Jakobsson, född 1968
En anställd sotare: Daniel Gustafsson (bor i Ludvigsborg)

I detta mindre distrikt är skorstensfejarmästaren själv ute på fältet och utför brandskyddskontroller och besiktningar precis som i gamla tider och går alltid att nå. Detta innebär god kundkontakt och snabb service. Sotarkammaren ligger även mitt i Hörby Kommun.

 

 Posted by at 08:09