admin

okt 072017
 

Brandskyddskontroll. Foto: SSR.

Hörby Sotnings AB har under hösten 2017 deltagit i ett seminarium om Rättssäker brandskyddskontroll som arrangerades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SSR (Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund).

 Posted by at 16:50
aug 292014
 

Observera att vi har nya telefontider fr o m 2014:

Måndag – Torsdag    07:00-08:00
Torsdagar även 17:00-18:00

Och numret är förstås 0415-941 11

 Posted by at 14:41
aug 092012
 

Nu kan vi även erbjuda våra kunder mekanisk rensning av skorstenar och ventilationskanaler med DirtClean™. Läs mer under ”Tjänster”!

 Posted by at 21:29
sep 292011
 

Vi är medlemmar i SSR, Skorstensfejarmästarnas riksförbund och satsar på att genomföra de utbildningar och uppdateringar som de efterhand erbjuder, för att kunna erbjuda högsta tänkbara kvalitet på våra arbeten.

Firman består av:

Skorstensfejarmästare: Magnus Jakobsson, född 1968
En anställd sotare: Daniel Gustafsson (bor i Ludvigsborg)

I detta mindre distrikt är skorstensfejarmästaren själv ute på fältet och utför brandskyddskontroller och besiktningar precis som i gamla tider och går alltid att nå. Detta innebär god kundkontakt och snabb service. Sotarkammaren ligger även mitt i Hörby Kommun.

 

 Posted by at 08:09