Om oss

 

Firman består av:

Skorstensfejarmästare: Magnus Jakobsson, född 1968
En anställd sotare: Åke Jakobsson

Vi är medlemmar i SSR, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och satsar på att genomföra de utbildningar och uppdateringar som de efterhand erbjuder, för att kunna erbjuda högsta tänkbara kvalitet på våra arbeten. Magnus är ledamot i styrelsen för nionde kretsen av SSR.

Magnus Jakobsson bor i Höör och har sitt kontor, sotarkammare och verkstad på en liten gård i Stavröd i Hörby (där driver han även ett litet hobbyjordbruk).

I detta mindre distrikt är skorstensfejarmästaren själv ute på fältet och utför brandskyddskontroller och besiktningar precis som i gamla tider och går alltid att nå. Detta innebär god kundkontakt och snabb service. Sotarkammaren ligger även mitt i Hörby Kommun.

Magnus har jobbat inom yrket sedan 1988. Han började då i detta sotningsdistrikt med tidigare skorstensfejarmästare Lars Hofvander som läromästare. Distriktet hette då ”Hörby Landsbygds sotningsdistrikt” och bestod då enbart av landet.

Han gjorde ett avbrott 1994 och började på  skorstensrenoveringsfirman ”Skorstens Teamet” och fick under några år där lära sig mycket om hur skorstenar och eldstäder är uppbyggda, fungerar och hur de eventuellt ska åtgärdas. Alla reparationer skulle ju besiktigas av de olika skorstensfejarmästare i de distrikt vi gjorde jobben i och då snappade jag upp mycket lärdom inom området.

Därefter återgick Magnus som sotare i Hörby som numera blivit Hörby Sotnings AB. Han tog sitt gesällbrev och även sitt mästarebrev under några år.

För att få mer kött på benen så började Magnus på Lunds sotningsdistrikt hos Skorstensfejaremästare Christer Olsson år 2005. Han fick då möjligheten att under en tid utföra brandskyddskontroller och besiktningar. Dessa arbetsplatser är att betrakta som en gesällvandring. Därefter återgick han till Hörby Sotnings AB för att så småningom få möjlighet att ta över distriktet från och med 1 Januari 2011.

Vi har nyligen konverterat över till skorstensfejarmästarförbundets dataprogram ”Sot 2000”. Detta program har många fördelar och kommer snart att kunna erbjuda tidsbokning via hemsida samt SMS påminnelse dagen innan sotning om så önskas.

Åke har arbetat som sotare i många år, och har nu återkommit till yrket efter ett uppehåll.

I Hörby Sotnings AB har anställda blivit sakkunniga inom Taksäkerhet via Taksäkerhetskommittén 2013, och har gått en uppdateringskurs och blivit certifierade 2017. Vi följer nu Taksäkerhetskommitténs regelverk från 2015. Se också: www.taksakerhet.se för mer information.

Hörby Sotnings AB är certifierade enligt FR 2000 (ett integrerat ledningssystem för heltäckande verksamhetsstyrning inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens).  Läs mer om FR 2000 här.

 

 Posted by at 08:38