Övriga tjänster

 

Nyinstallationbesiktning, Överlåtelsebesiktning, Sprängbesiktning och Statuskontroll enligt SSR Godkänd besiktning.

Råd och anvisningar, Lokaliseringar, rengöring av spisfläkt med tillhörande imkanal, rensning av ventilation, borttagning av kajbo samt montering av kajgaller.

Din skorstensfejare i kommunen är din opartiska och kunniga resurs som inte är bunden till någon av installatörerna inom eldstadsområdet. Vi finns för din skull.

 Posted by at 09:07