jan 242019
 

Hörby Sotnings AB har blivit certfierade enligt FR 2000 – ett integrerat ledningssystem för heltäckande verksamhetsstyrning inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Läs mer om FR 2000 här.

 Posted by at 12:48

Kommentera