Rensning med Dirtclean™

 

Hörby Sotnings AB kan nu erbjuda våra kunder rensning av skorstenar och ventilationskanaler med Dirtclean™  –  mekanisk sotning.

Dirtclean – är en moderniserad och effektiv metod som utvecklats för att få bästa resultat vid sotning av skorstenar och ventilationskanaler utan risk för skador i kanalen.

Med denna metod rensar vi kanalen mekaniskt från eldstaden eller ventilen istället för den traditionella metoden från taket.

Vi använder en batteriborrmaskin, böjliga styrstavar och renshuvud i plastmaterial med åtta strängar som ändrar sig efter kanalens utförande/area-förändringar.

Detta är ytterligare ett steg i att minska / förhindra risken för skorstensbrand samt en möjlighet att få sin skorsten extra grundligt rengjord.

Om Dirtclean-metoden utförs i samband med ordinarie sotning tillkommer ca 200-300kr per kanal utöver ordinarie sotningstaxa vid lokal eldstad eller normal villapanna.

Vid onormal tjärbeläggning i rökkanal samt vid större anläggningar arbetar vi på timtid.
Bilderna visar rökkanaler med tjärbeläggning före och efter sotning med Dirtclean:


 Posted by at 21:35