Historik om distriktet

 

Magnus började sin anställning (kondition) som sotare i Hörby landsbygd 1988.

Hörby kommun var tidigare uppdelat i flera ”trakter”, men bestod då av två distrikt, Hörby Landsbygd och Hörby Köping.

Själva byn hette ”Hörby Köping” och var då ett eget distrikt som hade en egen skorstensfejarmästare som hette Bertil Fridström. Han tillträdde distriktet 1958 efter Bengt Wedin (tidigare ordförande i SSR som hade distriktet i endast några månader) och när Fridström gick i pension slog man ihop distrikten och då bildades ”Hörby Sotnings AB” av dåvarande skorstensfejarmästare Lars Hofvander som ansvarade för sotningen på landsbygden. Tidigare skorstensfejarmästare på landet hette Lack.

Från och med 1 jan 2011 är Magnus Jakobsson skorstensfejarmästare genom Hörby Sotnings AB i Hörby kommun.

 Posted by at 09:29