Värmevakt

 

Vi har nu i vårt sortiment en Värmevakt som heter HC Guardian 100.

Detta är en mycket bra produkt som hjälper användaren att elda tryggt och säkert. Genom att installera en temperatursensor kontrolleras temperaturen invid skorstensmanteln och bjälklaget eller på vägg bakom kamin för att på så sätt förebygga risken för överhettning och därmed risken för brand.

Vid användning av eldstad så indikerar produkten en första gång med en signal var annan sekund när temperaturen vid sensorn överstiger 70 grader C. Användaren rekommenderas då att upphöra med att förse eldstaden med brännbart material. Larmen stängs av genom att trycka på knappen ovanför displayenheten. Larmet är nu avstängt under 30 min och ljuder sedan igen om temperaturen fortfarande överstiger 70 grader C. Vid ytterligare temperaturökning ljuder en andra signal varje sekund när temperatursensorn når 90 grader C och ”HI” blinkar i displayen. Användaren av eldstaden uppmanas att upphöra med eldningen för att minska risken för överhettning. Larmsignalen stängs av genom att trycka på knappen på ovansidan av displayenheten. Larmet är nu avstängt under 30 min och ljuder sedan igen om temperaturen fortfarande överstiger 70 grader C.

Strömförsörjning 2 st AA-batterier för huvudenheten, 2 st AAA-batterier för sändare (alkaliska).

Mätområde: -50 grader C – till +200 grader C

Radiosignalens räckvidd 80 m (fri sikt).

Det fina med denna produkt är att man kan ta med sig sändaren till t.ex. ovanvåning, sovrum eller var man vill i samma hus (kanske t o m hos närmaste granne) när man eldar för att känna sig tryggare vid eldning t.ex. på natten.

Pris 750 kr inklusive moms. Finns på lager.

Montering kan ordnas

OBS! Ett bra presenttips !!!!

 Posted by at 09:03