Bra att veta

 

Husköp

Vid husköp skall det ALLTID finnas ett brandskydds- eller nybesiktningsprotokoll tillhanda för att visa anläggningens skick om eldstaden skall vara betraktad som brukbar. Fråga alltid mäklaren efter detta. Om papper saknas så kan vi mot beställning utföra en Överlåtelsebesiktning där vi kontrollerar eldstadsanläggningens status. I vissa fall kan det räcka med en brandskyddskontroll.

Tänk på att i dag har köparen undersökningsplikt. Ordna detta innan köpet.

Eldning

Vid eldning är det lämpligt att använda sig av ved som är minst två år gammal men inget krav.

Fördelar är då att det blir mycket mindre sot, bättre förbränning, ryker mindre samt går åt mindre vedmängd. Det går åt mycket energi att elda fuktig ved samt utökad risk för skorstensbrand.

Tänk på att veden skall förvaras luftigt under torkperioden och ej instängd under plast eller i lufttäta utrymmen.

För att visa hänsyn till grannar så bör man undvika att elda när det är dimmigt och regnigt eftersom röken gärna slår ner mot marken. När det är kallt och klart väder står röken rakt upp som en pelare mot skyn.

Köksfläkt

Att tänka på är att rengöring av Imkanal och Spisfläkt numera vilar på fastighetsägarens ansvar. Fettet avlägsnas då för att förebygga brand.

 Posted by at 09:12