okt 072017
 

Brandskyddskontroll. Foto: SSR.

Hörby Sotnings AB har under hösten 2017 deltagit i ett seminarium om Rättssäker brandskyddskontroll som arrangerades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SSR (Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund).

 Posted by at 16:50